ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮಾಯೆ...

/
0 Comments
ಬರಿ ಸಪ್ಪೆ ಎನಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ
ಸುಂದರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡು 
ನಾಗಾಲೋಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು
ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹರಿವಂತೆ.... ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.