ಗೂಗಲ್ ವೇವ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿಂಡಿ

/
2 Comments

ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿಸಬಹುದು
ಹತ್ತುಹಲವು ಕಿಂಡಿಗಳ ಮೆರೆತು ಬದುಕಬಹುದು
ಮತ್ತೇನೋ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದರದನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡುಬಹುದು
ಹೌದು.. ಇದೊಂತರ ಮಾಯಾಕಿಂಡಿ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.