ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್

/
0 Comments
ಹಬ್ಬಗಳ ರಾಶಿಯಿದೆ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿದೆ...
ನಳಮಹಾರಾಜನ ಆಮಂತ್ರಣವಿದೆ..
ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಕಪ್ಪುಬಿಳುಪಿನ ಹಾಗು ರಂಗುರಂಗಿನ
ಚಿತ್ರಗಳ ಮಿಶ್ರಣ.. ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಆಚರಣೆಗೆ?


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.