ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಶ್ಯ

/
2 Comments
ನಗಲೂ ಬಲ್ಲೆ
ನಗಿಸಲು ಬಲ್ಲೆ
ನಗದೇ ಇದ್ದರೆ
ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವೆ :)


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.