ನನ್ನ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ

ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ!
ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳ ಒಡೆದು ಒಡೆಯದೆಯೂ,
ಲೋಕದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ..
ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಉಸಿರಾಟ!!!

ಹೆದರಬೇಡಿ...
ಅದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನ...
ಅದರ ಸುತ್ತೇ ಸಧ್ಯ ನಮ್ಮೀ ಜೀವನ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ