ಛಾಯೆ ಹಾಗು ಮಾಯೆ

/
0 Comments
ಮನಸು ಕನಸುಗಳ ಹೊತ್ತ ಮರುಕ್ಷಣವೆ ನಾನಾದೆ ಕವಿ...
ಕವಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಬೇಕು
ಆ "ಸ್ಪೂರ್ತಿ" ಎಂಬ ಮಾಯೆ.. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ
ಅದರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕವನಗಳ ಧಾರೆ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.