ದೀಪಗಳ ಹಾವಳಿ

/
0 Comments
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ಹಾವಳಿ
ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಡಿಯುತಲಿ
ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಪೂರಾ ಗಲಿಬಿಲಿ
ಬೆಳಗುತ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವ ಪ್ರತಿಸಲಿ - ದೀಪಾವಳಿಯು ಶುಭತರಲಿ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.