ಬದಲಾಗದವರು

/
0 Comments
ತರತರದ ಅನುಭವಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ತರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು
ಬದುಕು ಬದಲಾದರೂ
ನಾವು ಬದಲಾದೇವೆಯೇ...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.