ಕಣ್ಣಂಚಲೊಂದು ಮುತ್ತು...

/
1 Comments
ಅಂತರಾಳದಲಿ ಹೊಕ್ಕು
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಕೆದಡಿ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮರೆತಿದ್ದ ಫ್ರೇಮುಗಳ ನೆನೆದು
ಹನಿದಿತ್ತು ಕಣ್ಣಂಚಲೊಂದು ಮುತ್ತು...
- ಆ ಸಣ್ಣ ಹನಿಯು


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.