ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯ ನಡುವೆ

/
0 Comments
ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ
ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಿದೆ
ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ನಲಿದಿತ್ತು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯೂ ಕೆಳಗೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪೆರೆವ ಹೂ, ಚಿಗುರ ಜೊತೆಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂಪೆರೆವ ಎಲೆಗಳ ದಟ್ಟಹೊದಿಗೆ
ಹಸಿರು ಹಾಸಿನ ಗರಿಕೆಯಾ ಸೊಬಗು
ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳೋ ಅದು ತಂದಿತ್ತು ಬೆರಗು


ಕೆರೆ ನೀರ ನರ್ತನವ ನೋಡಿಯೇ ಸವಿಯೋ
ಮೀನು, ಬಾತುಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಆಟವಾಡೋ
ಮೂಡಣದ ರವಿಯಾ ಬೆಳ್ಳಿಕಿರಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ನಿಂತಿವೆ ಕೊಕ್ಕರೆ , ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನೋಡೋ

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗೆ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬಂದೆ
ಚಳಿಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಕಂಡೆ
ಲವಲವಿಕೆ ಮೈಗೂಡಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಯ್ತು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸಬೆಳಗ ಸೆರೆಹಿಡಿದೂ ಆಯ್ತು


ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆಯೋ  ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದೆ ನಾನು
ಎಳೆದೊಯ್ದುದವರಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು
ಸಾಗಿತ್ತು ಪಾಠ ಬಾಗಿಲೆಡೆ ಸಾಗುವವರೆಗೆ
ವಿಖ್ಯಾತ ಈ ಸ್ಥಳ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ನಿಮಗೆ?


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.