ಮೀಟಿಂಗ್ ರಗಳೆ

/
1 Comments
ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ದಿನ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು


ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು

ಮಾತು ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲೇ
ಮುಗಿದಿತ್ತು ದಿನ
ಈಗ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಮಾತು....


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.