ಮೀಟಿಂಗ್ ರಗಳೆ

ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ದಿನ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು


ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಿಯ ಮಾತು

ಮಾತು ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲೇ
ಮುಗಿದಿತ್ತು ದಿನ
ಈಗ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ ಮಾತು....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ