ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

/
0 Comments
ನಯನ ಸಾಲದು ನಮಗೆ
ಸೃಷಿಯ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ,
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಾಳೆಗೆ 


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.