ಜ್ವರದ ನೆರಳು

/
1 Comments
ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನಡುವೆ
ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತು ಜ್ವರ
ಮುಖದ ಮುಂದಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕರ
ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆ

ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸುರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು
ಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದುರಿತ್ತು
ಈ ಜ್ವರದ ನೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.