ನೀರ್ ನಡಿಗೆ


CSC_4040, originally uploaded by Palachandra.


ನೀರಿನ ಆಳವರಿವ ತವಕವೋ
ನೀರ ಮೇಲ್ ನೆಡೆವ ತುಡಿತವೋ
ನೀರಿನೊಳಾಡುವ ಮೀನ ಬಯಕೆಯೋ
ಪಾಲನಿಗೆ ಅದ ನೋಡುವ ಮನುಜನಿಡಿವಾಸೆ


ಚಿತ್ರ: ಪಾಲಚಂದ್ರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ನವಿಲು