ಹಕ್ಕಿ

/
0 Comments

ನೀಲಾಕಾಶದ ಜೀವ ಜಾಲ
ಹಾರುತ್ತಲೇ ಸಾರಿದೆ ನೀ
ಜಗಕೆ ಬಾನ ಅಂತರಾಳ

ಚಿತ್ರ:- ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಶೃಂಗೇರಿ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.