ಹಕ್ಕಿ ನಾನಾಗಬೇಕು


ಸಿಕ್ಕರೆರೆಡು ರೆಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ಹಿಗ್ಗು ಬರುವುದು
ತೋರಲದನು ಜಗಕೆ ನಾನು
ನಭಕೆ ಜಿಗಿವೆನು

ಮನುಜ ಮನಸಿಗೆಣೆಯೆ ಹೇಳು
ಕಷ್ಟವಾವುದು?
ಮನಸು ಮಾಡೆ ದಿಕ್ಕು ದೊರಕಿ
ಹಾರಿ ನಲಿವೆನು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ನವಿಲು