ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ

/
0 Comments

(ಚಿತ್ರ: ಕೊರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದದ್ದು, ೨೯ ನೇ ಮಾರ್ಚ್)

ಕತ್ತಲೆಯಾದರೂ ಮುಗಿಯದ
ಜೀವನದ ಪಯಣದಲಿ
ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ರಂಗಿನಾಟ
ಬೆಂಬಿಡದ ಗೋಜಲಿನ ನಡುವೆ
ವಿಶ್ವದ ಹೊರೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತಂತೆ
ಬೇಕು ಬೇಡದ ಭೇದದ ನಡುವೆ
ನಮ್ಮ ನಿರಂಕುಶ ಪರಿಭ್ರಮಣ.


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.