ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ


ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾಡುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಉಲಿಯುತಿರು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ತೇಲುತಿರು
ಬಾನ ಚುಕ್ಕಿಯಂತೆ ನೀನು
ಎಂದಿಗೂ ಮಿನುಗುತಿರು..

ರಶ್ಮಿ ಪೈ ಗೆ - ಫೂಲ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .. :)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ