ಮೂರು ಚುಟುಕು ಮಾತುಗಳು

/
0 Comments


ನಿದ್ದೆ

ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ನಿನಗೆ
ದಿನದ ದಣಿವ ಸರಿಸೆ
ಮಲಗು ಚಿನ್ನ ನೀ
ಹೊದ್ದು ಕನಸ ಹೊದಿಕೆ

ಬೆಳಗು 

ಸೂರ್ಯ ತಟ್ಟುವ ಕದವ
ಬರುವ ಮುಂಜಾನೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮ ಸರಿದು
ಬೆಳ್ಳಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ತೆರೆದು

ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ 

ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸುಪ್ರಭಾತದ ಕರೆಗೆ
ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯ ಸರಿಸಿ
ಜಗವ ಕಾಣೋ ಮಗುವೆ
You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.