ಮೂರು ಚುಟುಕು ಮಾತುಗಳುನಿದ್ದೆ

ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ ನಿನಗೆ
ದಿನದ ದಣಿವ ಸರಿಸೆ
ಮಲಗು ಚಿನ್ನ ನೀ
ಹೊದ್ದು ಕನಸ ಹೊದಿಕೆ

ಬೆಳಗು 

ಸೂರ್ಯ ತಟ್ಟುವ ಕದವ
ಬರುವ ಮುಂಜಾನೆ
ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮ ಸರಿದು
ಬೆಳ್ಳಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ತೆರೆದು

ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ 

ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸುಪ್ರಭಾತದ ಕರೆಗೆ
ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಯ ಸರಿಸಿ
ಜಗವ ಕಾಣೋ ಮಗುವೆ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ