ಹಡಗು


ಹೊತ್ತು ಸಾಗಲೆ ನಿನ್ನ
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲು ಚಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಲ್ಲೀಗ ಜಿ.ಟಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನವಿಲು