ಸಂಜೆ

/
0 Comments
ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ್ಕೆ
ಕೊಂಚ ತಂಪು ಹವಾ ಬೇಕಿತ್ತು
ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಾ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ
ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯ್ಯೋಡ್ಡುವ
ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು...


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.