ಜೇಡರ ಬಲೆ

/
1 Comments
ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸುತ್ತಿ ಹೆಣೆದು
ಅಭೇದ್ಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗೆಯ
ಸೂರು ಕಟ್ಟುತಿಹುದು ಜೇಡ

ಬದುಕ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ
ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿಹುದಿದನು
ಸುಲಭದ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲವಿದು

ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ
ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು

ಮತ್ತೊಂದು ಗಳಿಗೆ, ಹುಷಾರು
ಒಳ ಹೊಕ್ಕಿಯೆ ಇದಲಿ.. ಆಹಾರವಾಗುವೆ,
 ಅಭಿಮನ್ಯುವೇ ನೀನು?

ಚಿತ್ರ:- ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೃಂಗೇರಿ


You may also like

ನನ್‌ಮನ © ೨೦೧೩. Powered by Blogger.