ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ


(Click on the image to read it easily | ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಾಗಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
Sankranti Wishes 2012, a photo by omshivaprakash on Flickr.
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ - ಪವಿತ್ರ ಎಚ್ .(http://phjot.com)
Via Flickr:
Makara Sankranti - Festival of harvesting - en.wikipedia.org/wiki/Makar_Sankranti

Image for this greeting in Kannada is contributed my wife @pavithra.chihan ;) thanks dear...

After all that hardwork, now we see the grain in storage and it gives us enough food to lead life for next year - hence we rejoice

Its a day to take rest for those who sweat in fields taking care of each and every seed they sow - hence we rejoice

The sun laughs at us and takes a turn to bring a new start after bringing extreme changes in climates such as heat and rain - hence we rejoice

Lots of sweets called huggi and its a festival / Suggi , we decorate animals who worked hard in fields, we spend the day playing day and night - hence we rejoice...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ