ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ‍

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ‍
ನ‍ಗರವಿಡೀ ಹರಡಿಹವು‍
ಮತಭೇದವಿಲ್ಲ ಜೋಕೆ,ಎಚ್ಚರ-ತಪ್ಪಿದಿರೋ ‍
ಬಿದ್ದೀರಿ - ಆ ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ದಸರೆಯ ಆನೆಗಳು ಅಲುಗಿದರೂ
‍ಸಹಿಸಬಹುದೇನೋ
‍ಇಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ
‍‌ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲ‍... ನರಕದ ಸವಾರಿ

ಆ ಧರ್ಮರಾಯ‍ನ ಸವಾರಿಯಾದರೂ
‍ಸೇರೀತು ದಡವ - (ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ - ನರಕಕ್ಕೋ)
ತೆರಿಗೆ ಪಾವ‍‌ತಿಸಿದರೂ‍ ಬಡವನಿಗೆಲ್ಲಿದೆ‍ ‍
ರ‍ಹದಾರಿಯ ತೆರವು

ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಪ ತಾಪದ
‍‌ನೆವವು - ಬೈದು‍, ಬೈಸಿಕೊಂಡು
ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು‍ ‍‍ಶಾಪ
ಹಾಕಿ ನೆಡೆವುದಷ್ಟೇ....
ಮಳೆರಾಯನೂ ನಗುವನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ‍
‍ಕಪ್ಪು - ಬಿಳುಪು - ಬೂದು ‍
ಮತ್ತೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಿಂದದ್ದು
‍ಉಳಿದದ್ದೂ ಮ‍ಣ್ಣು...
ಹೇಳ ಬೇಕಷ್ಟೇ....
‍ನಮ್ಮೂರ ರಸ್ತೆಗಳು
‍ಚಂದ್ರ - ಮಂಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ
‍ಪಯಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ...


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ