ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮಾಯೆ...

ಬರಿ ಸಪ್ಪೆ ಎನಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ
ಸುಂದರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡು 
ನಾಗಾಲೋಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು
ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹರಿವಂತೆ.... ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ