ನೀಲ ನದಿಯ ತಟದ ನೆನಪು...ಹರಿವ ನದಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕನಿಡಿವ ತವಕದಲ್ಲಿ
ನೀಲ ಬನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಸೆರೆಯ ಹಿಡಿದು
ಪಟವ ನೋಡೆ ಮನವು ಮಿಡಿದು
ಹೊಸದು ಕನಸ ಕಾಣುವಾಸೆ
ಹೊಸದನೇನೋ ಮಾಡುವಾಸೆ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ