ಸುಗ್ಗಿ
ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ

ಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತಿನಲಿ
ವರುಷದ ದುಡಿತವು ಮುಗಿಯಿತು ಇಂದು
ಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸುವ ಇಂಗಿತವು
ಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು ನೋಡು
ಓಡಿವೆ ಉರಿಯುವ ಕಿಚ್ಚಲಿ ನೋಡು
ಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋ
ಹಬ್ಬದ ಸುಗ್ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋ
ರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದು
ದೃಷ್ಟಿಯನಿದು ನೀವಾಳಿಪುದು

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟು
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಉಂಟು
ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬವ ಕೊಂಡಾಡಿ
ವರುಷದ ಪೂರಾ ಹಾಯಾಗಿರಿ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ