ಬಿಸಿಲುಅಪರಾನ್ಹವೇನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ
ಬಿಸಿಯ ಜಳಪಿನ ಜೊತೆ
ಸುಡುವ ತಾಪವ ಕಾಣಲು
ಸುಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಧರೆಯು ಕಾಣದೆ?


ಹಸಿರ ಕಡಿದೂ ಕಡಿದೂ
ಮರುಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ,
ನಾವೇ ನಿಂತು ಹೇಳುವೆವು
'ಭೂಮಿ ಮರುಭೂಮಿಯಾಯ್ತಲ್ವೇ?'


ಕಾಡಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟು
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕರತೆಯ ತೋರಲು
ಸೀಸೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿಲುಗಡೆ
ನಿಂತು ನೋಡೀಗ ಸೊರಗಿದ ಬಾಳು

...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ