ತಲೆ ಬಿಸಿ

ತಲೆ ಬಿಸಿಯೇ?
ಐಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಿ ಪ್ಲೀಸ್
ನೆಗಡಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರಾ?
ಸರಿ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ

ತಲೆ ಬಿಸಿ!
ಅನಾಸಿನ್ ತಗೋಳಿ
ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರಾ?
ತಲೆ ಇದೆಯೇ ನೋಡ್ಕೊಳಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ