ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ


Ohm Namah Shivaaya, originally uploaded by omshivaprakash.
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನುಡಿಯುತ
ಜಗವನು ಮರೆತು
ಶಿವನನು ನೆನೆಯೋ
ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಇಂದು

ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಟ್ಟು
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು
ಶಿವನೊಲಿವನು ನಿನಗೆ
ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಇಂದು

ಸಿದ್ದಾರೂಡನು ಈ ಶಿವನಯ್ಯ
ನಿದ್ದೆಯ ಮಾಡದೆ ನೀನು ಇರಯ್ಯ
ಜಾಗರಣೆ ಜೊತೆ ಜಪವನು ಮಾಡು
ಶಿವನೊಲಿವನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಇಂದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ