ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿ
ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಸವರಿತ್ತು
ಒಳಗಿನ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ 
ನನ್ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ

ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ 
ಮುಖವಿಟ್ಟಾಗ ರಾಚಿದ
ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತು

ವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸುಗಳ
ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಟದಲ್ಲಿ
ತಂಗಾಳಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು

-- ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ