ಹಕ್ಕಿ ನಾನಾಗಬೇಕು


ಸಿಕ್ಕರೆರೆಡು ರೆಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ಹಿಗ್ಗು ಬರುವುದು
ತೋರಲದನು ಜಗಕೆ ನಾನು
ನಭಕೆ ಜಿಗಿವೆನು

ಮನುಜ ಮನಸಿಗೆಣೆಯೆ ಹೇಳು
ಕಷ್ಟವಾವುದು?
ಮನಸು ಮಾಡೆ ದಿಕ್ಕು ದೊರಕಿ
ಹಾರಿ ನಲಿವೆನು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ