ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ

Uploaded by omshivaprakashಇಂದು ಬಾನಾಗಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನರಮನೆ…ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ,ಹೊಳೆಯುವ ಗ್ರಹಗಳ ,ಮೋಡದ ಹಾರಗಳ ಅಲಂಕಾರ… ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕಂದನಿಗೆ ಮಮ್ಮು ತಿನ್ನಿಸುವಾಗನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಲಿಸಿ ನಗಿಸುವ ಚಂದ್ರನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಮಾನವ...