ಕುಂದಾಪುರದ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕುಂದಾಪುರದ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಪಟ್ಟಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬಹುದು. ನೆರೆ, ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ...