ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಕಿರುವ ಪದದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಮಪದ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೇ? ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಇಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ನೋಡದಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ...
ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದದ ಕೋಷ್ಠಕ(ಟೇಬಲ್)ಗಳನ್ನು ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು http://excel2wiki.net/ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ Submit ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷ್ಠಕವನ್ನು ವಿಕಿ...

ತಂತ್ರ‘ಜಾಣ’ನಿಗೂ ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 04/04/2015 ರಂದು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಮನುಷ್ಯ ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಇರವಿನ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬದುಕು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ...