ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್, 2019 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾಗವರ್ಮ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಮತ್ತಂ ತತ್ಕವಿಕೃತ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ

ನಾಗವರ್ಮ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಮತ್ತಂ ತತ್ಕವಿಕೃತ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣಂ - Nāgavarmma's Kāvyāvalōkanam : A Standard Kannaḍa Work on Poetics of the 12th century, and the Same author's Karṇāṭaka Bhāshā-Bhúshanam (revised edition) : a Kannaḍa Grammar in Sanskrit Sûtrás, Expanding S'abdasmṛiti, the First Chapter of Kâvyâvalôkanam #Kannada #Grammar #Digitisation #Nagavarma #ಕನ್ನಡಪುಸ್ತಕಗಳು #Kannadabooks

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಲ್ಲೀಗ ಜಿ.ಟಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಇಮೇಜ್
ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ - ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅರ್ಕೈವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡದ - ಕಾಪಿರೈಟ್ (ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ) ಹೊರತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ  ಜಿ.ಟಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು   ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿವೆ. ‍ ಕೃಷ್ಣವಿವರಗಳು    https://archive.org/details/Krishnavivaragalu00 ರಾಮಾನುಜಂ ಬಾಳಿದರಿಲ್ಲಿ    https://archive.org/details/Ramanujan_Balidarilly001 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್   https://archive.org/details/Subrahmanyan_Chandrasekhar001 ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ   https://archive.org/details/Copernicus_kranti001 ಭವಿಷ್ಯವಾಚನ‍   https://archive.org/details/Bhavishyavaachana001   ಆಲ್ಬರ್ಟ್   ಐನ್ಸ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ   ಮಾನವೀಯ   ಮುಖ   https://archive.org/details/Albert_einsteinara_manaveeya_mukha001 ಸೂರ್ಯನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ -  https://archive.org/details/Suryana_saamraajya001   ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು -  https://archive.org/details/vijnaana_saptarshigalu001   ಎನ್ . ಸಿ . ಸಿ . ದಿನಗಳು -  https://archive.org/details/n_c_c_dinagalu001   ಬಾನ ಬಯಲಾಟ : ಗ್ರಹಣ -  https://arc