ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಓ. ಸಿ. ಆರ್ – ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಓ. ಸಿ. ಆರ್ – ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಸೆಂಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭, ೨೦೧೯‍ ಕುತೂಹಲಿ – ಸುದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ‍ (ಸಂಚಿಕೆ ೧ | ಸಂಪುಟ ೧ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ...
ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ‌ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ‌ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಬರೆದದ್ದು ೫-ಜನವರಿ-೨೦೧೯ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೨೪ ಫೆಬ್ರವರಿಯಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ‍ ‍ಕನ್ನಡ ಇ-ಬುಕ್‌ ಲೋಕಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಸುದ್ದಿ ಗಳು ಯಾವುವು?  ಯಾವುದೋ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಹಾಡು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸರ್ಚು ಮಾಡಿದರು,ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ...