ತಾಸು.. ದಯೆ

ದಿ‍ನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕೇ‍ ತಾಸು‍
ತುಸು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ,
‍ಕಾಫಿ ‍(ಟೀ), ಬೂಸ್ಟು, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು
‍ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ‍ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು
‍ದಿನದೂಗಿಸುವ ತಳಮಳದ ಮಧ್ಯೆ
‍ಕೆಲಸ - ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು‍
‍ಓ‍ಮಿಷ: ಅಪ್ಪಾ, ಕೆಲಸಕ್ಕೋದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡತಾರಲ್ಲಾ?
ಅದರಿಂದ ಮ‍ಮ್ಮಮ್ ತಗೋ ಬಹುದು, ಆಟದ ಸಾಮಾನ್ ತಗೋ‍ಬೋದು
‍ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು... ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.. ಅವರಿಗೂ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪಾ?
...‍‍
ಹಗಲು‍ ಸಂಜೆ ಎನ್ನದೇ ದೀನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ
‍ಸಹಾಯ ಕೇಳುವ ಆ ಕೈಗಳು... ಕೆಲವೊ‍ಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಒಂದು
‍ಓ‍ಮಿಷ: ಅಪ್ಪಾ, ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ... ಮಮ್ಮಮ್ ಬೇಕಂತೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋಣ್ವಾ?
‍ತಾತ, ಪಾಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಲಾ?
‍...
ಆ ದಯೆ - ಮುಗ್ದತೆಯ ಆಲೋಚನೆಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿ
ಈ‍ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಿಮೆಂಟು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ
‍ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಶ್ಯ ಕಿವಿಯಾಯಿತಲ್ಲ...
‍ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವು, ಸಮಯ‍, ಕಡೆಗೆ ಮಾ.. ಮಾ.. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ