ಕೃತಿ‍ಚೌರ್ಯದ ಭಯ

ಕೃತಿ‍ಚೌರ್ಯದ ಭಯ ಅಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ
ಗತಕಾಲವ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ‍ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ...
ಡಿಜಿಟಲ್‍ ‌ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡದೆ
‍ಹೆದರುವರಲ್ಲ...
‍ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅಂದಿನ ‍ತಾಳೆಗರಿ,
‍ಶಾಸನಗಳಿ‍ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ
ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ - ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೂ
‍ಕುಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಬಲ್ಲದು
‍ಕ್ರಿಯೇ‌ಟೀವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ - ಸಾಮಾನ್ಯನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೂ
‍ಉಲ್ಲೇಖದ ಮಹತ್ವ ಕೊ‍ಡಿಸಬಲ್ಲದು
‍ಹೆದರದೇ ಸರಿಬೆಸ ಹೊಂದಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ
‍ಗಣಕದ ಕಿಸೆಗೋ ಮೆದುಳಿಗೋ ಊಡಿಸಿ
‍ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದಿಷ್ಟು
‍ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸಿ..

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದಾಚೆಗೆ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ