ದಶಕಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ದಶಕಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅಡಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ Thalagunda Anantharamu ಅವರ ದಶಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಈ ಸಂಕಲನ ನೋಡಿ - https://archive.org/details/unset0000unse_f0i3 #kannada #digitization #archives

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ