ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ‍ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪುಸ್ತಕ

ಎಕ್ಸ್-ರೇ - X - Ray And Its Applications In Medicine And Science by U. Raghavendra Acharya ( ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ) - Printed in 1940, #Kannada book on X-Ray - with Author's signature, First edition, It had work the "Prize for the encouragement of works on modern subjects in Dravidian languages" for the year 1939-40. Palahalli Vishwanath Thank you very much for sharing this book for #digitization

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ - ಇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದು

‍ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ

ಚ. ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾಲಭೋದೆ