ಅಭ್ಯಂಜನ ತೈಲದಬ್ಯಂಜನ

ಅಭ್ಯಂಜನ ತೈಲದಬ್ಯಂಜನಹೊಸ ವರುಷದ ಹೊಸ ದಿನದಲಿಜಿಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಜಿಡ್ದ ತೆಗೆಯುವಜಿದ್ದಿನಾಟದ ಅಭ್ಯಂಜನಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಭ್ಯಂಜನದ ಆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು — ಎದ್ದೊಡನೆ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ,ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿನೀರ ಕೊಡದಿಂದತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭನೆನೆದು ಓಡಿದ್ದುತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಂಡ...
ಯುಗಾದಿ

ಯುಗಾದಿ

ವರುಷ ವರುಷಕೂ ಬರುವ ಯುಗಾದಿನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನೆಯ್ದು ಕೊಡು ಯುಗಾದಿಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ್ಟ ಆ ಮಗುವಿನನಗು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವಂತೆ ನಗುವಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡು ನನಗೆಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀನು ಬರುವಾಗಹೊತ್ತು ತರುವ ಆ ಸಂತೋಷವರ್ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಸಂತೆಯಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರುಷ ಪೂರಾಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ...