ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

(Click on the image to read it easily | ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಾಗಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)Sankranti Wishes 2012, a photo by omshivaprakash on Flickr.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ – ಪವಿತ್ರ ಎಚ್ .(http://phjot.com)Via Flickr:Makara Sankranti – Festival of harvesting –...
ಸುಗ್ಗಿ

ಸುಗ್ಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಪವಿತ್ರ ಹೆಚ್ಸಂಕ್ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತಿನಲಿವರುಷದ ದುಡಿತವು ಮುಗಿಯಿತು ಇಂದುಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸುವ ಇಂಗಿತವುಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು ನೋಡುಓಡಿವೆ ಉರಿಯುವ ಕಿಚ್ಚಲಿ ನೋಡುಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋಹಬ್ಬದ ಸುಗ್ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದುದೃಷ್ಟಿಯನಿದು ನೀವಾಳಿಪುದುಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟುಎಳ್ಳು...