ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ

(Click on the image to read it easily | ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತಾಗಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)Sankranti Wishes 2012, a photo by omshivaprakash on Flickr.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ – ಪವಿತ್ರ ಎಚ್ .(http://phjot.com)Via Flickr:Makara Sankranti – Festival of harvesting –...