ಜಡತ್ವದ ಹುಸಿ ಮುನಿಸ ಮೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ
ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾಸಿ
ಮೈದೂಡವಿ ನಿಂತು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ
ಆಗತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಜಳಪಿಸಿದ
ರವಿಯೂ ನಾಚುವಂತೆ, ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ
ದಿನಕೂಲಿಯವನಿವ –
ಭಿನ್ನವೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕಾಲರಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ..
ಚಳಿ ಕಾಸಲು ಕೆಪೆಚಿನೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಡಂಬರದ
ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬನ್ನಿ, ಕಾದಿದೆ
ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು, ಹೂವು, ತರಕಾರಿ,
ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು – ಪೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿಯ ಜೊತೆ
ನಿಜ ಜೀವನದ ಪುಟ್ಟ ಅನಾವರಣ
(…)